Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje inwestycje i walczy o unijne środki

2
21
kędzierzyn koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pozyskała miliony euro z budżetu unii europejskiej. Mimo to, kędzierzyński samorząd nadal walczy o przyznanie kolejnych środków.

W tym momencie miasto realizuje projekt odbudowy i rewitalizacji zabytkowego parku na os. Sławięcice objęty dofinansowaniem z budżetu Województwa Opolskiego. Dokonano inwentaryzacji drzewostanu i gatunków owadów znajdujących się pod ochroną, przygotowano również plan prac zakładający odnowę alejek, montaż nowych ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, a także stworzenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej. Na przeobrażenie ponad 30-hektarowego parku, które pochłonie ponad 1,5 mln zł gmina otrzymała ponad 1,1 mln zł dofinansowania. Trwa przygotowanie dokumentacji, pozwalającej ubiegać się o dofinansowanie drugiego etapu prac.

Kolejną dużą inwestycją, na która miasto chciałoby zdobyć dofinansowanie z unijnych środków jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przez przyszłych inwestorów. Budowa infrastruktury uzupełniającej największy miejski teren inwestycyjny (tzw. pole południowe – przyp. red.) byłaby idealnym zakończeniem rozpoczętych już prac.

Władze miasta nie zapominają, że Kędzierzyn-Koźle ma być eKKo, dlatego też w zgodzie z przyjętym planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta samorządowcy planują m. in. zakup nowych autobusów i rozbudowę ścieżek rowerowych o kolejne. Gmina chciałaby we współpracy z powiatami kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim zmodernizować drogę do Zalesia Śląskiego (od ulicy Miłej, poprzez Grunwaldzką, Brzechwy). Podpisano już porozumienie o wspólnej realizacji projektu z gminami i powiatami subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego.

Kozielskie szkoły, tj. Publiczne Gimnazjum nr 1 i Zespół Szkół Miejskich nr 1 doczekają się termomodernizacji za unijne środki, a kompleks zamkowy w Koźlu zostanie poddany rewitalizacji. Gmina złożyła również wniosek o wsparcie edukacji przedszkolnej, aby poprawić standardy nauczania najmłodszych. Zajęcia mają być bardziej kreatywne, a wiedza przekazywana w ciekawszej formie. Wszystko rozpocznie się od świadomego przeszkolenia nauczycieli.

Nie zapomniano również o działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Warunki działania służb ratowniczych uległy poprawie. Jednostka OSP ze Sławięcic i Cisowej już otrzymała nowy wóz strażacki, teraz z kolejnego, zakupionego z dzięki dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych cieszy się OSP Kłodnica.

Mimo, iż nabór wniosków jeszcze się nie rozpoczął, władze miasta planują intensywne działania, zmierzające do pozyskania dofinansowania.

MN