Szansa dla niepełnosprawnych. Nabór do projektu

1
21
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach
Zadanie finansowane jest ze środków PFRON przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Celem zadania jest wzrost samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Powiatu Wodzisławskiego oraz wsparcie działań integracyjnych prowadzonych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Adresatami zadania będzie młodzież a także dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (15 osób), oraz ich opiekunowie (15 osób) z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Warunkiem zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie jest posiadanie  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16 r.ż.) jak również zamieszkanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel.  660914752. Ilość miejsc ograniczona, zapisy wg kolejności zgłoszeń.
 
 
Źródło: Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach
publ. /j/