Zatrzymanie żołnierza i policjantów w Raciborzu. Stanowisko Prokuratury Krajowej

4
22
Racibórz zatrzymania policjantów żołnierza
Ze stanowiskiem  Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej można zapoznać się na portalu www.raciborz.com.pl
 
Czytaj: 
 
 
 
 
Czytaj również:
 
 
 
/j/