Powiat wesprze miasto Wodzisław Śląski w realizacji projektu Drogi Głównej Południowej

0
16
Wodzisław: Powiat włącza się w projekt DGP (Droga Główna Południowa)

Podczas sesji, która odbyła się 28 kwietnia, powiatowi radni przychylili się do wniosku zarządu i wyrazili zgodę na przystąpienie powiatu do projektu DGP. Realizacja inwestycji jest istotna nie tylko dla stworzenia nowej jakości systemu transportowego na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego, ale także dlatego, że będzie wymagać przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych. Zdecydowanie poprawi to walory komunikacyjne powiatu wodzisławskiego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwiększy też atrakcyjność inwestycyjną terenów położonych w pobliżu planowanej drogi, do których dostępność zapewnią drogi powiatowe.

Obecny na sesji prezydent Mieczysław Kieca podkreślał, że Droga Główna Południowa stanowić będzie de facto obwodnicę dla powiatu. Przedstawił również wydatki, jakie do tej pory poniosły gminy zaangażowane w projekt. W sumie, wydatki Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów, Pszowa, Godowa i Mszany, a także władz województwa śląskiego wyniosły ok. 4 mln złotych, z czego 2 mln złotych przypadło na gminy.

Wziąwsze pod uwagę przedstawione argumenty, rada powiatu, 26 głosami "za" i jednym wstrzymującym się, wyraziła zgodę na przystąpienie przez powiat wodzisławski do realizacji inwestycji i zabezpieczenie w budżecie kwoty 400 tys. złotych w formie pomocy finansowej dla miasta Wodzisławia Śl. jako lidera projektu.

Inf. nadesłana
kk
Fot. Starostwo Powiatowe