MOPS Wodzisław Śl.: Ponad 6,5 mln zł na świadczenia rodzinne w 2015 roku

3
50
Fot. Justyna Koniszewska

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w skład których wliczamy zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. Do świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie.

W 2015 roku, liczba świadczeń rodzinnych w Wodzisławiu Śląskim wyniosła 37295 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na nie w sumie 6 683 087 zł.

Na zasiłki pielęgnacyjne, których wydano 12836, spożytkowano kwotę 1 963 908 zł, na świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono 1 988 260 zł, a na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 303 000 zł. Fundusz alimentacyjny wyniósł 2 003 809 zł.

kk
Fot. Justyna Koniszewska