Jesteś zadowolony z działania wodzisławskiego magistratu? Wyraź swoją opinię

2
18
Fot. pixabay

Badanie stopnia satysfakcji klientów wodzisławskiego magistratu przeprowadzone zostanie w dniach od 1 kwietnia do 31 maja bieżącego roku. Ma ono pozwolić na precyzyjne określenie jakości funkcjonowania urzędu i przedsięwzięcie odpowiednich kroków w niwelowaniu jego słabych punktów.

Badanie przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety, zgodnie z wzorem ustalonym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

– w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych
– w formie elektronicznej na stronie urzędu www.wodzislaw-slaski.pl

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych we wszystkich budynkach urzędu, tj. w budynkach:

– przy ulicy Bogumińskiej 4,
– przy ulicy Bogumińskiej 4a,
– przy ulicy Bogumińskiej 4b,
– przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2 (Urząd Stanu Cywilnego),
– przy ul. Rzecznej 24 (Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Ankiety wypełnione poprzez stronę internetową zwracane są w formie elektronicznej.

Pracownicy urzędu nie mogą wypełniać ankiety za klienta oraz nie mogą przyjmować wypełnionych ankiet.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. na stronie internetowej urzędu zostanie udostępniony raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ankietowego.

kk