Uczniowie wodzisławskiego ZST odbyli staż zawodowy w Irlandii

2
46
Fot. ZST Wodzisław Śl.

Staże zawodowe w Irlandii cieszą się sporym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego też, w tym roku szkolnym, dyrektor placówki postanowił umożliwić wyjazd większej ilości uczniów i pozwolił na zorganizowanie dwóch miesięcznych wyjazdów. Stażyści, rekrutujący się spośród uczniów kształcących się na kierunkach technik informatyk i technik teleinformatyk, spędzili cztery tygodnie w uroczym Derry, rozwijając swoje umiejętności pod okiem brytyjskich pracodawców. Była to również okazja do podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego oraz poszerzenia swoich horyzontów w kontekście kulturowo-społecznym.

Efektem kilkutygodniowego pobytu uczniów "Budowlanki" w Irlandii Północnej jest internetowa aplikacja stworzona na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, która będzie wspierała mieszkańców pozostających bez pracy w efektywnym poszukiwaniu zajęcia zapewniającego stały dochód i pomagała bezrobotnym w szybszym dotarciu do informacji na temat potencjalnego pracodawcy.

Stażyści mieli okazję skorzystać z rozwiązań opracowanych przez Brytyjczyków – pracując nad wspomnianą aplikacją, inspirowali się bardzo dobrze rozwiniętym systemem pomocy społecznej, funkcjonującym na Wyspach Brytyjskich.

Ostatnim z przewidzianych etapów realizacji projektu będą szkolenia z obsługi aplikacji, podczas których stażyści zaprezentują stworzony przez siebie program jako narzędzie pozwalające efektywnie pomagać osobom poszukującym pracy. Wszyscy uczniowie zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń otrzymają nowoczesne tablety multimedialne.

Staże zawodowe, jak i realizacja całych projektów nie miałyby racji bytu bez olbrzymiego wsparcia i życzliwości dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – pana Czesława Pieczki.
Autorem wszystkich zrealizowanych dotychczas projektów, a także ich koordynatorem i opiekunem grup wyjeżdżających do Irlandii Północnej jest nauczyciel ZST – Waldemar Olszewski. Stałą opiekunką grup wyjeżdżających na Wyspy Brytyjskie jest też nauczycielka języka angielskiego – Ilona Bazan.

Projekt został w całości sfinansowany z budżetu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Inf. nadesłana
publ. kk
Fot. ZST Wodzisław Śl.