Kędzierzyn-Koźle: 3 miliony na inwestycje oświatowe

3
16
3 miliony na inwestycje oświatowe.
-Ta ostatnia dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej zbudowana zostanie na kozielskiej wyspie – precyzuje Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, które realizuje projekt dedykowany powiatowym placówkom oświatowym.
Pozostałe powstaną w Zespole Szkół nr 1 w Koźlu oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach.
-Przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie, a także zakup dwóch nowych łodzi to dofinansowanie unijne – informuje starosta Małgorzata Tudaj.
– Realizacja projektu będzie przebiegała etapowo, a pierwsze efekty zobaczymy jeszcze w tym roku, kiedy to zakończone zostaną prace remontowo-budowlane – zapewnia z kolei wicestarosta Józef Gisman.
Uczniowie będą odbywać naukę na jeszcze wyższym poziomie niż obecnie, w dodatku inwestycje dobrze odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Mechatronika i elektryka, a także chemia czy gastronomia to według specjalistów kierunki, po których w najbliższych latach łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie. Pracodawcy wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na absolwentów szkół, które je kształcą. Już teraz CKPiU dysponuje m.in. jedną z najnowocześniejszych pracowni energii odnawialnej. Ten kierunek również ma się rozwijać, zgodnie z przyjętą niedawno przez powiat strategią dla oświaty ponadgimnazjalnej.
 
KS