Kędzierzyn-Koźle: Miasto stawia na kształcenie wyższe

1
36
Miasto stawia na kształcenie wyższe
Pomysł, by stworzyć warunki do kształcenia wyższego dla lokalnej młodzieży, kiełkował już w głowie poprzedniego włodarza – Tomasza Wantuły. Wówczas chodziło o utworzenie własnej, miejscowej uczelni, na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, czy Wałbrzychu. Zarówno wtedy, jak i teraz celem tych planów jest chociaż częściowe zatrzymanie lub przyciągnięcie młodych ludzi do Kędzierzyna-Koźla, którzy zamiast wiązać z miastem swoją przyszłość, z braku perspektyw od lat go opuszczają często bezpowrotnie. Kędzierzyn – Koźle ma solidną bazę w postaci licznych zakładów przemysłowych, których część mogłaby służyć pomocą naukową udostępniając swoje pracownie, czy laboratoria dla studentów. Obecne władze wracają do pomysłu kształcenia przyszłych kadr, stawiając jednak nie na własną uczelnię, a zamiejscowy wydział techniczny Politechniki Opolskiej. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się już 14 grudnia w gabinecie prezydent Sabiny Nowosielskiej, podczas wizyty rektora Politechniki Opolskiej, prof. Marka Tukiendorfa.  Zarówno władze miasta jak uczelni entuzjastycznie odniosły się do projektu, stwierdzając, że jego szybka realizacja jest ogromną szansą dla dalszego rozwoju miasta. – Dodatkowo skróciłaby się droga naszych studentów z Kędzierzyna-Koźla do Opola, a także naukowców z tego miasta. Praktyki studenckie można by odbywać na miejscu – podkreślił rektor. Wydział o profilu nauk technicznych byłby odpowiedzią na potrzeby przemysłu i cennym uzupełnieniem bazy dydaktycznej dla młodzieży tego regionu. – Mamy tu 120 zakładów, a kolejne się pojawią, zapotrzebowanie na inżynierów będzie bardzo duże – stwiedziła Nowosielska. Jeśli damy absolwentom szkół ponadgimnazjalnych ofertę dalszego kształcenia w ich mieście, czy powiecie w kierunkach, w których rozwija się nasz przemysł to jestem przekonana, że zostanie to zaakceptowane – dodaje prezydent. Teraz już wiadomo, że projekt dostał zielone światło. Stało się tak podczas ostatniego posiedzenia Senatu uczelni, który zdecydowanie poparł inicjatywę. Tukiendorf powołał też koordynatora przedsięwzięcia – kanclerz politechniki Barbarę Hetmańską. – Na moim biurku leży już protokół uchwały z posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej, w której gremium to wyraziło poparcie dla naszej inicjatywy – pochwaliła się prezydent podczas ostatniej sesjii Rady miasta. Teraz zostaną powołane dwa zespoły robocze, które ocenią możliwości powstania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, jego koszty, optymalną lokalizację itp. – Potrzebujemy kilku miesięcy, żeby ustalić konkrety – precyzuje Nowosielska.  Warto wspomnieć, że  w podobnym kierunku idzie starostwo, które pod koniec ubiegłego roku podpisało porozumienie z Uniwersytetem Opolskim, który nosi się z zamiarem otworzenia w 2017 roku kierunku medycznego. Na mocy tego porozumienia studenci UO zdobywaliby wiedzę praktyczną w kozielskim szpitalu, a ten, jak podkreślają władze uczelni ma doskonałą kadrę medyczną. 
 
Komentarz na goroąco: Prezydent miasta Kedzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska
 
Na dzień dzisiejszy rektor Politechniki Opolskiej jest bardzo zainteresowany otworzeniem w Kędzierzynie-Koźlu technicznego wydziału politechniki opolskiej. Za wcześnie, by mówić jaki to konkretnie będzie kierunek, jednak ze względu na bliskość przemysłu z którego miasto żyje, stawiałabym na kierunki chemiczne. Jeżeli zakładom azotowym uda się uruchomić inwestycję zgazowania węgla, a za 4 do 5 lat taka instalacja może tu powstać, wówczas potrzebni będą nam na miejscu chemicy i inżynierowie. Puki co, dalsze kroki decydujące o szansach przedsięwzięcia leżą w kompetencji powołanych zespołów. 
 
Katarzyna Solarz
 
Fot. Urząd Miasta