Nauczycielka z Rydułtów nominowana do tytułu „EDUinspirator 2015”

2
30
edu_ins.jpg

Mirosława Dyka-Płonka jest nauczycielem języka angielskiego z 26-letnim stażem. Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką innowacji programowych i programu autorskiego w zakresie nauczania kultury i literatury krajów anglojęzycznych. Opiekuje się szkolnymi kołami teatralno-muzycznymi, organizuje wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii, koordynuje liczne projekty edukacyjne. Jest zaangażowana w działania grupy Superbelfrzy RP, która zmienia rzeczywistość poprzez działania edukacyjne. Publikuje rezultaty projektów i scenariusze lekcji na blogu prezentującym działania grupy, portalu Edunews.pl, lokalnych wydawnictwach branżowych oraz zachęca do realizacji projektów na regionalnych i krajowych konferencjach.

W rydułtowskim liceum zrealizowała projekty: kulturowo-językowy Comenius ze szkołami z Bułgarii, Włoch, Turcji i Grecji, artystyczno-językowy projekt Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, internetowy polsko-czeski projekt eTwinning, nagrodzony I miejscem w ogólnopolskim konkursie "Nasz Projekt eTwinning 2014" oraz prestiżowym "Europejskim Znakiem Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych ELL 2013", a także stworzenie "tabletowej klasy 2014" promującej nowe technologie w nauczaniu, autorskie programy nauczania oraz publikacje nauczycielki w fachowej prasie.

Gala wręczenia wyróżnień "EDUinspirator" odbyła się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wzięły w niej udział m.in. władze Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mirosława Dyka-Płonka była jedną z trzech osób nominowanych do nagrody w kategorii "Edukacja językowa". Ostatecznie tytuł EDUinspiratora trafił do nauczycielki jednej z warszawskich szkół, jednak już samą nominację należy traktować jako duże wyróżnienie i wyraz uznania dla jej działalności.

kk