Kędzierzyn-Koźle: Kozielski szpital będzie szkolił studentów

2
34
Kozielski szpital będzie szkolił przyszłych lekarzy
Uniwersytet Opolski jest jedną z ostatnich uczelni w kraju, gdzie nie ma jeszcze kierunku lekarskiego, ale uczelnia już przygotowuje się na uruchomienie go w 2017 roku. Studenci medycyny mają zdobywać wiedzę praktyczną w kozielskiej placówce.  – Kozielski szpital jest doskonałym miejscem do prowadzenia zajęć ze studentami – stwierdziła prof. Wiesława Piątkowska – Stępniak, prorektor ds. zarządzania i promocji UO. Tutejsze oddziały posiadające dobrą kadrę lekarską dadzą nam wzmocnienie nie tylko dydaktyczne, bo myślimy też o wspólnych projektach naukowych. Jesteście wzorowym szpitalem na Opolszczyźnie i jednym z filarów naszego projektu – chwaliła Piątkowska – Stępniak.  Szpital otrzyma ministerialną dotację na szkolenie studentów, a umowa z uniwersytetem docelowo będzie dotyczyła wszystkich oddziałów SP-ZOZ. Projekt przygotowywany jest pod 5-osobowe grupy studentów. Wsparcie kierunku zadeklarowali już znakomici profesorowie z Opolszczyzny i ze Śląska. – Umowa znakomicie wpisuje się w cały szereg inwestycji zaplanowanych już na przyszły rok, które znacznie poprawią jakość funkcjonowania lecznicy. Poza tym studenci skorzystają też na innej umowie, którą podpisaliśmy w zakresie nowatorskiego leczenia udarów z kliniką serca. Dla nas to przede wszystkim szansa na zatrzymanie ich u siebie, chcemy na to położyć nacisk – zaznaczyła starosta Małgorzata Tudaj. Dzięki szkoleniu studentów placówka z Kędzierzyna – Koźla uzyska status oddziałów klinicznych. – To oznacza podwyższenie rangi lecznicy – podkreślił Marek Staszewski, dyrektor ZP-ZOZ. 
 
KS
Foto: Starostwo Powiatowe