KĘDZIERZYN-KOŹLE : Konsultacje Społeczne

3
33
konsultacje społeczne

O projekcie opowiedzieli przedstawiciele firmy projektowej Arup. Koncepcja będzie podstawą do budowania i rozbudowy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające w sektorze turystycznym na terenie subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dróg, tras, szlaków i ścieżek: rowerowych, biegowych, kajakowych i konnych. Będzie obejmowała przede wszystkim odcinki umożliwiające w sposób bezpieczny i jak najszybszy dotarcie do miejsc pracy, nauki, edukacji, inwestycji, a w tym komunikujące centra gmin oraz powiatów skupionych w ramach subregionu, a następnie trasy przeznaczone do uprawiania turystyki (ponadlokalne umożliwiające podróże na dłuższych odcinkach) oraz przeznaczone do rekreacji i sportu – czytamy na stronie Urzędu Miasta.

 

Poprzez subregion Kędzierzyńsko-Kozielski należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem gminy położone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina Reńska Wieś oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Jemielnica, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Ujazd i gmina Zawadzkie.

 

Wnioski oraz ewentualne uwagi można składać jeszcze do 14 lipca pod adresem: [email protected]natomias opracowane przez wykonawcę mapy są dostępne pod poniższym linkiem: https://arup.sharefile.com/d-s4d7744e0c2641fb9