Miasto planuje remont SP nr 3

2
35
sp3.jpg

Magistrat ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji.

 

Remont ma objąć termomodernizację, czyli docieplenie ścian wraz z wyprawą tynkarską z uwzględnieniem umieszczenia logo szkoły, a także między innymi osuszanie piwnic wraz z izolacją pionową, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie dachów wraz z izolacją, wymianę parapetów, wymianę instalacji odgromowej i c.o., przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, drenaż wokół budynku, wentylację mechaniczną pomieszczeń basenu, sali i szatni. Prace mają objąć również likwidację istniejącego ciągu kanalizacyjnego pod budynkiem szkoły, wykonanie  kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto ma być też  wykonana instalacja fotowoltaniczna  o  minimalnej łącznej mocy elektrycznej zainstalowanego źródła fotowoltaicznego 20,16 kWp.

 

/k/