Kolejna edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną

1
26
pieczka-01.jpg
Rusza 16 edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie. Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego.
 
 
Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego – jak podają organizatorzy – jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł. Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym. Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa. Nominowane realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.
 
Termin zgłoszeń upływa 29 maja br. Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.
 
W zeszłorocznej edycji o nagrody walczyło 45 zgłoszeń z 34 gmin.
 
W kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NAGRODĘ otrzymał Park sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA) – utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach, natomiast WYRÓŻNIENIE zdobyła Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II (z wyłączeniem budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci do odrębnej kategorii – obiekt użyteczności publicznej).
 
W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NAGRODĘ MARSZAŁKA zdobyła realizacja Zagospodarowanie Skweru im. ks. Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu – przebudowa fontanny, a WYRÓŻNIENIE otrzymało Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni „Saturn” w Czeladzi.
 
 
 
W kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NAGRODĘ MARSZAŁKA otrzymała Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II – Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci. W tej kategorii przyznano dwa równorzędne WYRÓŻNIENIA, dla Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach i dla Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu.
 
W kategorii ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NAGRODĘ MARSZAŁKA zdobyła Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, natomiast WYRÓŻNIENIE otrzymała Przebudowa budynków przy ul. Kard. Hlonda 29 w Rudzie Śląskiej na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych.
 
NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała realizacja Rynek Od.Nowa – Rewitalizacja Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworznie.
 
Strona internetowa konkursu: www.slaskie.pl/npp
 
publ. /k/
Źródło slaskie.pl
Fot. Wojciech Żołneczko